Content

Neges gan ISD – Mae'r Sefydliad dros Ddylunio Cynaliadwy (ISD) yn fenter ledled Cymru sy'n helpu busnesau i helpu’u hunain. Trwy annog a chefnogi arloesedd trwy ddylunio, mae ISD yn ysgogi busnesau i sicrhau mantais gystadleuol yn fewnol ac, yn ei dro, i fod yn fwy cynaliadwy.